Ești offline

Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Cine suntem

Suntem CEETRUS, un dezvoltator imobiliar mixt ce gestionează 23 de galerii și centre comerciale în 15 orașe.

2. Date personale pe care le prelucrăm

CEETRUS este un operator de date cu caracter personal. În mod recurent, colegii noștri realizează fotografii și filmări în centrul comercial ce ar putea să vă surprindă.

3. De ce avem nevoie de ele

În temeiul interesului legitim al CEETRUS de a promova centrul comercial, evenimente și magazinele dorim să arătăm fanilor de pe canalele noastre online (Facebook, Instagram, Youtube, Google, Website) imagini și filmări din centrul comercial.

4. Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul companiei CEETRUS situată în România.

Aceste imagini și filmări vor fi puse pe canalele noastre de Facebook și Instagram gestionate de Facebook care acționează în calitate de operator asociat al CEETRUS, pe Youtube și Google Business Location gestionate de Google care acționează în calitate de operator asociat al CEETRUS și pe website-ul centrului comercial, gestionat de Pattern care acționează în calitate de operator împuternicit al CEETRUS.

5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Vom păstra imaginile cu dumneavoastră pe canalele noastre online până când veți decide să ne solicitați anonimizarea sau ștergerea imaginilor cu dumneavoastră.

6. Care sunt drepturile dvs?

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la dpo_romania@ceetrus.com

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail dpo_romania@ceetrus.com. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.