Ești offline

REGULAMENTUL CONCURSULUI “SKIN MEDSPA TE PREGĂTEȘTE DE VARĂ” LA CENTRUL COMERCIAL DRUMUL TABERELOR

ORGANIZAT ÎN PERIOADA 03.06.2019 – 03.07.2019Art. 1. Organizatorul

1.1. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), fiind organizat de Ceetrus Romania S.R.L. cu sediul în Strada Brașov, nr. 25, Clădirea de Birouri, Etaj 5, Birourile Immochan, Sector 6, București, România, C.U.I. 22217990, atribut fiscal RO, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/14883/2007, cont bancar RO76 BRDE 450S V435 5639 4500 deschis la BRD GSG SMCC, reprezentată legal de Raluca Crișan, în calitate de Operation Manager, denumită în cele ce urmează „Organizatorul” și/sau „Ceetrus”.

1.2. Campania se va desfăşura în parteneriat cu SKIN MEDSPA S.R.L., societate înregistrată în România, cu sediul în Gadinți, Neamț, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 10,02,2011 sub nr. J27/79, cod unic de înregistrare RO28011247. Cont bancar RO15INGB0000999907884122 („Partenerul” și/sau „Skin MedSpa”),

1.3. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4. Prin participarea la această Campanie, Participantul declară că a fost informat despre conținutul regulamentului și că își exprimă acordul pentru participare. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, fără o informare prealabilă. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Concursului. Orice modificare/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea lor pe pagina de Facebook Centrul Comercial Drumul Taberelor https://www.facebook.com/DrumulTaberelor/.

1.6. Validarea câștigătorilor și oferirea premiilor revine Organizatorului.

Art. 2. Durata și locul de desfășurare a Concursului

2.1. Concursul se va organiza în perioada 03.06.2019 – 03.07.2019 în parteneriat cu centrul medical de spa Skin MedSpa din cadrul Centrului Comercial Drumul Taberelor.

Campania este organizată și se desfășoară online, pe pagina web
www.drumultaberelor.ro, dar este comunicată online și pe:

· Pagina de Facebook Centrul Comercial Drumul Taberelor
· Pagina de Facebook SKiN MedSpa (Bucharest, Romania)
· Website-ul Drumul Taberelor, secțiunea https://drumultaberelor.ro/ro/concurs-drumul-taberelor-skin-medspa
· Website-ul Skin MedSpa - https://www.skinmedspa.ro

Art. 3. Drept de participare

3.1. Se pot înscrie în vederea participării la campanie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data începerii Campaniei, au împlinit vârsta de 16 ani.

3.2. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:
· angajații societății Ceetrus Romania S.R.L. și ai distribuitorilor acesteia, precum și rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
· angajații societății SKIN MEDSPA S.R.L. și ai distribuitorilor acesteia, precum și rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
· angajații societăților implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, precum și rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
· persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
· persoanele care nu au posibilitatea să ridice premiul câștigat din Centrul Comercial Drumul Taberelor

3.3. Nu pot participa la Campanie persoanele care nu completează câmpurile formularului aferent înscrierii în Campanie.

3.4. Acest concurs este dedicat clienților Centrului Comercial Drumul Taberelor și Skin MedSpa și nu pot participa la campanie persoanele care nu locuiesc în București și județele de proximitate, cât și persoanele care nu au posibilitatea de a-și ridica personal premiul din centrul comercial.

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului

4.1.1 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil gratuit participanților pe întreaga durata a Concursului, de la reprezentanții Organizatorului și ai Partenerului, la adresa str. Brașov nr. 25, dar și online pe website-urile
www.drumultaberelor.ro, respectiv https://www.skinmedspa.ro și pe paginile de Facebook www.facebook.com/DrumulTaberelor, respectiv https://www.facebook.com/SKiN-MedSpa-589007491600832/

4.1.2 Prin participarea la acest concurs, participanții declară faptul că au citit Regulamentul. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

4.1.3 Orice modificare adusă prezentului regulament va face obiectul unui act adiţional. Atât regulamentul, cât şi eventualele acte adiţionale prin care va fi modificat vor fi disponibile în mod gratuit oricărei persoane interesate şi se vor găsi la sediul Organizatorului din Strada Brașov, nr. 25, Clădirea de Birouri, Etaj 5, Birourile Ceetrus, Sector 6, București, putând fi obţinute ca urmare a transmiterii unei solicitări scrise datate şi semnate sau în format electronic prin accesarea paginii de Facebook al centrului comercial participant la campanie în secțiunea “notițe”.

4.2. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Concursului, va fi supusă procedurii de autentificare de către un notar public şi va face parte integrantă din Regulament. Modificările produc efecte în termen de o zi de la data autentificării actului adiţional.

Art. 5. Mecanismul concursului și desemnarea câștigătorilor

5.1. Condiții privind înscrierea validă în Campanie

Pentru participarea validă la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus.
(2) Acesta poate participa la Campanie prin completarea formularului aferent concursului “Skin MedSpa te pregătește de vară”.

După completarea formularului, participantul va trebui să își aleagă premiul dorit din listă. Acesta va putea alege un singur premiu din lista cu trei variante. După alegerea premiului, participantul trebuie să bifeze în mod obligatoriu cele două căsuțe prin care declară că a citit Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies, respectiv că are peste 16 ani.

Ultima parte a formularului se referă la prelucrarea datelor personale. Participantul poate fi de acord sau nu cu prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing de către Centrul Comercial Drumul Taberelor, ce presupune trimiterea pe e-mail a unor anunțuri despre activitatea centrului comercial, evenimente, promoții, concursuri și noutăți de la comercianți, prin bifarea căsuței corespunzătoare. Decizia participantului în acest sens nu va afecta în niciun mod posibilitatea de câștig a acestuia.

În cadrul concursului, se vor face 3 extrageri, câte unul pentru fiecare dintre cele trei categorii de premii menționate la Art. 7.1. de mai jos și se vor selecta 5 rezerve pentru fiecare premiu.

Premiile vor putea fi ridicate de la Skin MedSpa de la etajul 1 al Centrului Comercial Drumul Taberelor, strada Brașov nr. 25, sector 6, București, în decurs de o săptămână de la anunțarea câștigătorilor.
 
Nu este posibilă înscrierea multiplă a unui singur participant, cu o singură adresă de e-mail, pentru câștigarea mai multor premii. În vederea verificării, se va lua în considerare adresa de e-mail și numele participantului, folosite la înscrierea în concurs. În cazul în care mai mulți câștigători vor fi identificați cu înscrieri multiple, premiul se va acorda rezervelor.

Concursul este pus la dispoziția vizitatorilor pe pagina de Facebook – Centrul Comercial Drumul Taberelor https://www.facebook.com/DrumulTaberelor/
în oricare dintre modalitățile și cu respectarea condițiilor solicitate ce sunt prevăzute la Art. 6.1 de mai jos.

(3) Participarea se va face exclusiv în perioada Campaniei menționată la Art. 5.2.1. de mai jos.

5.2. Modalități de înscriere în Concursul “Skin MedSpa te pregătește de vară”.

5.2.1. Campania promoțională “Skin MedSpa te pregătește de vară” se va desfășura în perioada 3 iunie – 3 iulie, timp în care participanții se pot înscrie accesând website-ul https://drumultaberelor.ro/ro/concurs-drumul-taberelor-skin-medspa.

Aceștia vor urma pașii de mai jos:
1. Vor completa câmpurile cu date de contact: nume, prenume, email (elemente obligatorii pentru participarea la concurs)
2. Vor selecta doar unul dintre cele trei premii din listă

Ulterior completării formularului și acceptării termenilor și condițiilor de concurs, participanții vor primi confirmarea înregistrării printr-un e-mail personalizat.

5.2.2. Câștigătorii Campaniei “Skin MedSpa te pregătește de vară” vor primi premii conform stocurilor descrise în articolul 7.1. de mai jos.

5.2.3. Orice încercare de fraudare se va solda cu eliminarea participantului/participanților în cauză din Concurs, fără ca Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil.

5.2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare.


Art. 6. Condiții de validare

6.1. Condiții de validare a participării

Pentru ca o participare să fie luată în considerare în Campanie, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

· Participantul să îndeplinească dreptul de participare de la Art. 3

Participantul trebuie să acceseze campania promoțională ” Skin MedSpa te pregătește de vară” pe website-ul de concurs https://drumultaberelor.ro/ro/concurs-drumul-taberelor-skin-medspa, completând formularul de înscriere în concurs și acceptând regulamentul de campanie.

Toți participanții care completează formularul în perioada 3 iunie – 3 iulie intră automat în concurs și este posibil ca toți participanții să primească vouchere sau coduri de reduceri pentru participare.

În cazul câștigătorilor la concurs, aceștia trebuie să poată ridica premiul de la locația SKiN MedSpa situat în cadrul Centrului Comercial Drumul Taberelor, în intervalul precizat mai jos la Art. 7.4.


Art. 7. Premiile concursului

7.1. În cadrul Concursului, premiile constau în:

 
Premiu Cantitatea Valoare Unitară RON (TVA inclus) Valoare Totală RON (TVA inclus)
Ședință JetPeel facial 1 500 500
Ședință de criolipoliză 1 590 590
Ședințe de epilare axilă 3 200 600


7.2. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Concursului este de 1,800 RON (TVA inclus).

7.3. Desemnarea câștigătorilor premiilor menționate la Art. 7.1. se va face prin tragere la sorți folosind platforma software www.tragerilasorti.ro în maxim o săptămână de la finalizarea concursului, anume în perioada 4 – 10 iulie 2019. Organizatorul are obligația de a anunța participanții despre câștigători atât printr-un e-mail, cât și pe pagina de Facebook Centrul Comercial Drumul Taberelor - https://www.facebook.com/DrumulTaberelor/

7.4. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări.

7.5. Premiile vor fi predate câștigătorilor în decurs de o săptămână de la anunțarea acestora, și vor putea fi ridicate de la Skin MedSpa de la etajul 1 al Centrului Comercial Drumul Taberelor, strada Brașov nr. 25, sector 6, București.

Art. 8. Taxe și impozite

8.1. Taxele și impozitele aferente Premiilor la data acordării lor vor fi suportate de către Organizator. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură (de exemplu contribuții sociale datorate conform legii) în legătură cu Premiile sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor acestora, dacă va fi cazul.

8.2. Organizatorul ia act de faptul că în conformitate cu prevederile Art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor care au o valoare de peste 600 RON sunt impozabile. În acest sens, Ceetrus în calitate de Organizator se obligă:
1. să îndeplinească formalitățile privind plata și declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal; și
2. să achite pentru câștigător, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câștigător prin acordarea premiilor.

Art. 9. Angajamente

9.1. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs, precum și numele, adresa și imaginea câștigătorilor vor fi făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale audiovideo și tipărituri, doar cu acordul expres și neechivoc al persoanei vizate prin semnarea unui Acord de Imagine.

Art. 10. Întreruperea Concursului

10.1. Concursul va putea fi întrerupt numai în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunțarea prealabilă a publicului.

Art. 11. Limitarea răspunderii

11.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
- Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii sau nu permit confirmarea identității participantului;
- Înscrierile care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validitate

Art. 12. Prelucrarea datelor personale

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și Partenerul în organizarea Concursului se obligă sa respecte prevederile:
• REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în continuare „GDPR”);
• Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002;
• Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
• Codului Civil român, precum si a tuturor actelor normative în vigoare care se aplică derulării acestei campanii.

12.2. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare, înțelegând pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor câștiga, participanții acceptă ca, pentru îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor impuse de Art. 42, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, numele acestora și premiul câștigat vor fi făcute publice în condițiile menționate mai sus în prezentul Regulament. Aceste informații vor fi menținute atâta vreme cât este necesar pentru ca participanții să formuleze contestații, în condițiile Art. 14. de mai jos, însă nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți.

12.3. Înscrierea la Concurs, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colectează sunt: nume, prenume și adresă de e-mail.

12.4. Operatorul datelor personale (denumit în continuare „Operatorul”) enumerate la Art. 12.3. de mai sus este Organizatorul Campaniei, S.C. Ceetrus Romania S.R.L.

12.5. Scopul colectării și prelucrării datelor personale menționate la Art. 12.3 de mai sus îl reprezintă:
- înscrierea la Concurs, derularea Concursului, validarea câștigătorului, atribuirea premiului, înmânarea premiului, beneficierea de premiul câștigat, soluționarea eventualelor reclamații referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum și îndeplinirea de către Organizator și Împuterniciți a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.
- furnizarea de informații prin intermediul platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, în baza oferirii consimțământului expres în acest sens.

12.6. Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor personale menționate la Art. 12.3 de mai sus îl constituie campania promoțională adresată de către Organizator publicului larg, acceptată de către participanți prin înscrierea voluntară, iar temeiul legal îl reprezintă Art. 6 alin. (1), literele a) și b), c) și f) din GDPR.

12.7. În afară de Operator, prin Împuternicit, nu există alte categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Campaniei.

12.8. Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi păstrate exclusiv pe durata Concursului, urmând ca acestea să fie șterse din bazele de date ale Organizatorului și Împuternicitului după scurgerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la finalizarea Concursului, cu excepția cazurilor în care pentru îndeplinirea unor obligații legale, a unor interese legitime ale Operatorului și/sau ale Împuternicitului sunt necesare durate mai mari de păstrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi șterse din sistemele și evidențele Operatorului și/sau Împuternicitului și/sau vor lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încat identificarea Participanților în baza acestora să nu mai fie posibilă. Datele cu caracter personal ale Participanților care și-au dat acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, vor fi stocate respectând prevederile în vigoare ale GDPR. Datele cu privire la câștigători colectate în virtutea prezentului Concurs sunt stocate de către Operator și Împuternicit pentru o perioadă care nu va depăși prevederile impuse de legislația în domeniu, luându-se ca reper maxim termenul general de prescripție de 3 ani (Art. 2.517 Cod Civil), iar în cazul datelor necesare pentru evidențele contabile, 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare. Furnizarea de date cu caracter personal efectuată în virtutea prezentului Concurs reprezintă o obligație contractuală (contractul, în acest caz, fiind reprezentat de relația dintre Organizator și participant ca urmare a înscrierii voluntare a acestuia la Concurs), participantul fiind obligat să furnizeze datele personale întocmai pentru a putea participa la Campanie, dar și o obligație legală, Organizatorul fiind obligat să solicite date personale pentru a respecta obligațiile impuse de legislația în vigoare (cum ar fi, dar fără a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilității nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață). În cazul nerespectării acestor obligații contractuale și legale, persoanele doritoare nu se vor putea înscrie în campanie, iar odată înscrise, nu vor putea fi incluse în tragerea la sorți și nu vor putea beneficia de premiul pus în joc.

12.9. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le conferă Participanților și câștigătorului, în calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):
A. Dreptul de acces la date
(1) Orice Persoană Vizată are dreptul de a obține de la Operator confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obținerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia menționată la Secțiunea 1 din Regulament.
(2) Persoana Vizată are acces la următoarele informații:
(a) scopurile prelucrării;
(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(3) Operatorul furnizează gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care Persoana Vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
B. Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizată. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
C. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(ii) Persoana Vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(iii) Persoana Vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale,
D. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri:
(i) Persoana Vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
(ii) prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
(iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(iv) Persoana Vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
În cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Operator și/sau Împuterniciții acestuia doar în anumite scopuri.
F. Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care pe parcursul derulării campaniei și a efectelor acesteia Organizatorul se schimbă, Persoana Vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a transmis Organizatorului inițial într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a solicita transmiterea directă a acestor date noului organizator, fără obstacole din partea Organizatorului inițial.
G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cele menționate anterior nu se aplică dacă prelucrarea automată este necesară încheierii sau executării unui contract cu Organizatorul, dacă Organizatorul are o autorizație în acest sens și dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod explicit.
H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația particulară a Persoanei Vizate în orice moment, față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. În cazul exercitării obiecțiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formulează obiecțiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.
I. Dreptul de a formula plângere: Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.

12.10. Toate drepturile enumerate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Organizatorului sau al Agenției, menționate în preambul, sau la adresa de e-mail impreuna@drumultaberelor.ro


Art. 13. Forță majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnăa orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Art. 14. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.
Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (impreuna@drumultaberelor.ro) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

Art. 15. Alte Clauze

Decizia Organizatorului în orice privință este finală și aplicabilă tuturor participanților. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al Concursului. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigatorului, fără alte despăgubiri sau plăți. Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoționale.
Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat.

Organizator
SC. Ceetrus Romania S.R.L ­­